Dewis Iaith
 • English
  Official
 • Cymraeg
  Cymraeg
 • Default
  Reset
 • Afrikaans
  Afrikaans
 • Albanian
  shqip
 • Amharic
  ኣማርኛ
 • Arabic
  عربي
 • Armenian
  Հայերէն
 • Azerbaijani
  آذربايجانجا ديلي
 • Basque
  euskara
 • Bengali
  বাংলা (baɛṅlā)
 • Belarusian
  Беларуская мова
 • Bosnian
  bosanski
 • Bulgarian
  български (bãlgarski)
 • Catalan
  català
 • Cebuano
  Sinugboanon
 • Chichewa
  Chicheŵa
 • Chinese Simplified
  中国简化
 • Chinese Traditional
  中國傳統
 • Corsican
  corsu
 • Croatian
  Hrvatski
 • Czech
  čeština
 • Danish
  dansk
 • Dutch
  Nederlands
 • English
  English
 • Esperanto
  Esperanto
 • Estonian
  eesti keel
 • Filipino
  filipino
 • Finnish
  suomi
 • French
  français
 • Frisian (West)
  Frysk
 • Galician
  Galego
 • Georgian
  ქართული (kʻartʻuli)
 • German
  Deutsch
 • Greek
  ελληνικά
 • Gujarati
  ગુજરાતી
 • Haitian Creole
  Kreyòl ayisyen
 • Hausa
  حَوْس
 • Hawaiian
  ʻōlelo Hawaiʻi
 • Hebrew
  עִבְרִית
 • Hindi
  हिन्दी
 • Hmong
  Hmong
 • Hungarian
  Hungarian magyaChichewar
 • Icelandic
  Íslenska
 • Igbo
  Igbo
 • Indonesian
  Bahasa Indonesia
 • Irish (Gaelic)
  Gaeilge
 • Italian
  italiano
 • Japanese
  日rus本語
 • Javanese
  baṣa Jawa
 • Kannada
  ಕನ್ನಡ
 • Kazakh
  Қазақ тілі
 • Khmer
  ភាសាខ្មែរ
 • Korean
  한국어
 • Kurdish
  Kurmanji
 • Kyrgyz
  قىرعىز
 • Lao
  ພາສາລາວ
 • Latin
  Lingua Latina
 • Latvian
  latviešu valoda
 • Lithuanian
  lietuvių kalba
 • Luxembourgish
  Lëtzebuergesch
 • Macedonian
  македонски
 • Malagasy
  Fiteny Malagasy
 • Malay
  Bahasa melayu
 • Malayalam
  മലയാളം
 • Maltese
  Malti
 • Maori
  te Reo Māori
 • Marathi
  मराठी
 • Mongolian
  Монгол
 • Myanmar (Burmese)
  ဗမာစကား
 • Nepali
  नेपाली
 • Norwegian
  norsk
 • Pashto
  پښتو
 • Persian
  فارسى
 • Polish
  polski
 • Portuguese
  português
 • Punjabi
  ਪੰਜਾਬੀ
 • Romanian
  limba
 • Russian
  Русский язык
 • Samoan
  Gagana Samoa
 • Scots Gaelic
  Gàidhlig
 • Serbian
  српски
 • Sesotho
  seSotho
 • Shona
  chiShona
 • Sindhi
  سنڌي
 • Sinhala
  සිංහල
 • Slovak
  slovenčina
 • Slovenian
  slovenščina
 • Somali
  af Soomaali
 • Spanish
  español
 • Sundanese
  Basa Sunda
 • Swahili
  Kiswahili
 • Swedish
  svenska
 • Tamil
  தமிழ்
 • Tajik
  тоҷики
 • Telugu
  తెలుగు
 • Thai
  ภาษาไทย
 • Turkish
  Türkçe
 • Ukrainian
  Українська
 • Urdu
  اردو
 • Uzbek
  أۇزبېك ﺗﻴﻠی o\'zbek tili ўзбек тили
 • Vietnamese
  tiếng việt
 • Yiddish
  ײִדיש
 • Xhosa
  isiXhosa
 • Yoruba
  Yorùbá
 • Zulu
  isiZulu
Helpu ffoaduriaid i ddeall eu hawliau

Telerau ac Amodau 

Gwefan gan y Llywodraeth a reolir gan Lywodraeth Cymru, y cyfeirir ati wedi hyn fel ‘LlC’ yw ‘Noddfa’. Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Mae’r wefan Noddfa a’i gwefannau cysylltiedig yn cael eu cynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi eu darllen. Trwy ddod i mewn i’r wefan hon a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Eiddo Deallusol

Nodau perchnogol Llywodraeth Cymru yw enwau, delweddau a logos adnabod Noddfa. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Dylid cyfeirio ceisiadau i gael defnyddio ein logo at: refugees@gov.wales.

Hawlfraint y Goron

Caiff y deunydd a geir ar y wefan hon ei diogelu gan Hawlfraint y Goron oni nodir fel arall. Gall y deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Goron (ac eithrio’r Arfau Brenhinol a logos adrannau neu asiantaethau) gael ei atgynhyrchu’n rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod ei fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac nad yw’n cael ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd â hawlfraint yn ymestyn i unrhyw beth ar y safle hwn y nodwyd ei fod yn perthyn i drydydd parti. Bydd angen caniatâd deiliad yr hawlfraint arnoch i atgynhyrchu'r deunydd hwnnw.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog defnyddwyr i sefydlu cysylltiadau hyperdestun â'r wefan hon. I gael rhagor o wybodaeth am bolisi Hawlfraint y Goron a threfniadau trwyddedu, gweler y canllawiau ar wefan Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus - www.opsi.gov.uk

Hypergysylltu

Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid ydym yn gwrthwynebu eich bod yn cysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan chi. Dylai tudalennau Llywodraeth Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich gwefan chi.

Perchenogion Safleoedd Porthol - Os ydych am gynnwys tudalennau gwefan Llywodraeth Cymru ar safle porthol, cysylltwch â refugees@gov.wales. Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich rhif ffacs a’ch cyfeiriad e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.

O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau y ceir dolenni iddynt. Nid yw rhestru gwefannau yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau y ceir dolenni iddynt. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau gyda dolenni neu’r cynnwys y mae’r dolenni’n arwain ato, rhowch wybod i ni trwy refugees@gov.wales

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen atal feirysau ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio deunydd a gafwyd o wefannau Llywodraeth Cymru.

Cyngor mewnfudo

Nid yw’r wybodaeth a ddarperir ar y wefan Noddfa yn gyngor cyfreithiol nac yn gyngor mewnfudo. Mae cyfraith mewnfudo yn gymhleth a dylech gael cyngor penodol ynghylch eich amgylchiadau chi eich hun gan ymarferydd cyfreithiol a reoleiddir. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw benderfyniadau cyfreithiol y byddwch chi’n eu gwneud o ganlyniad i ddarllen y wefan hon. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd mewnfudo cofrestredig trwy Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo:

https://www.gov.uk/find-an-immigration-adviser

Cyfieithu Testun a Chyfieithu ar y Pryd

Mae’r wefan Noddfa yn defnyddio gwasanaeth cyfieithu Trydydd Parti i’ch cynorthwyo i ddeall cynnwys y wefan. Mae’r gwasanaeth yn defnyddio cyfieithiadau yn y cwmwl nad ydynt wedi cael eu cynhyrchu gan LlC nac unrhyw gyfieithydd proffesiynol. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed a achosir gan gyfieithiad anghywir. 

Ymwadiad

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a geir ar y wefan Noddfa yn gywir. Ni ellir derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw anghywirdebau. Ni all Llywodraeth Cymru dderbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o ddefnyddio’r deunydd a geir ar ei gwefan. Nid yw Llywodraeth Cymru yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys unrhyw wefan arall y mae ei gwefan yn cysylltu â hi trwy hyperdestun.

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau’r wefan Noddfa (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau unrhyw drydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth na chymeradwyaeth. Darperir y wefan heb warant o unrhyw fath, boed yn ddatganedig neu’n oblygedig, gan gynnwys, ymysg gwarantau eraill, gwarantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, diffyg tor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, nac y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y wefan ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. 

Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath sy’n deillio o ddefnyddio neu fethu â defnyddio data, neu elw, sy’n deillio o ddefnyddio gwefannau Llywodraeth Cymru neu sy’n gysylltiedig â’u defnyddio.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.